Aktuellt läge 24 mars

Seko sjöfolk prioriterar arbetet med att hantera krisen inom sjöfarten. Alla förtroendevalda och anställda fokuserar nu på att hitta lösningar för att undvika varsel om uppsägningar på grund av arbetsbrist.
Osäkerheten är stor och ingen vet vad som kommer att hända. Läget förändras timme för timme. Detta är vad vi vet idag, den 24 mars, om det aktuella läget i några av de rederier där Seko sjöfolk har medlemmar.

Publicerad:

STENA LINE
Rederiet har varslat 950 anställda om uppsägning, varav ca 600 är medlemmar i Seko. Fartyget Stena Saga som trafikerat linjen Fredrikshamn-Oslo tas ur trafik permanent. Turordningsförhandlingar inleds denna vecka på tisdag och kommer sannolikt att pågå åtminstone under några veckor.

VIKING LINE
Fartyget Viking Cinderella har lagts upp och planerad återgång i trafik är för närvarande 16 april. Avtal om korttidspermitteringar är tecknat.

SILJA LINE
Silja Symphony togs ur trafik 19 mars i Stockholm. M/S Galaxy var tillfälligt omdirigerad till rutten Kapellskär–Åbo men går nu på Stockholm–Åbo igen. Avtal om korttidspermitteringar är tecknat, en del detaljer kring tillämpning återstår ännu.

REDERI ECKERÖ
Rederiet har tecknat tillämpningsavtal om korttidspermitteringar för alla anställda och lagt ett generellt varsel om uppsägning för Rederi Eckerö Sverige Ab (Resab), samt Birka Cruises kontorspersonal i Stockholm.

DESTINATION GOTLAND
Kommer att trafikera med endast två fartyg, eventuellt sätts ett tredje in över påsken beroende på bokningsläge. Rederiet har uttalat intresse för att teckna avtal för korttidspermitteringar.

FORSEA
Håller restaurangen ombord stängd söndag–onsdag. Avtal om korttidspermittering är tecknat, tas i bruk efter att saldon vederlag och semester har minskats.

FINNLINES
Fartygen går enligt ordinarie turlista med bibehållen bemanning. Hittills är fraktbeläggningen god. Vidtar åtgärder ombord för att begränsa smittspriding.

TT-LINE
Fartygen går enligt ordinarie turlista med bibehållen bemanning. Än så länge är frakten på rederiets linjer stabil. Kontakt mellan Seko sjöfolk och rederiet upprätthålls.

STORSJÖREDERIER
Flera storsjörederier börjar märka generella problem med på- och avmönstringsresor på grund av stängda gränser och stängda flygplatser. För manskap anställda under TAP-avtal har möjlighet till förlängda kontrakt beviljats i de fall där mönstringar förskjuts på grund av restriktioner. Detta för att kunna garantera säkra resor till och från mönstringshamn. Certifikat och läkarintyg får förlängda giltighetstider för att fortsätta gälla under mönstringen.

SKÄRGÅRDEN
Almega har tecknat avtal om korttidspermittering. Det ser olika ut i de enskilda rederierna; i vissa står all verksamhet still, i andra justeras turlistorna med färre turer. Förhandlingar pågår. Seko sjöfolk befarar att hundratals säsongs- och korttidsanställda kommer att sakna arbetstillfällen i sommar, varav de flesta står utanför både fack och A-kassa.

Uppdaterad: