Sjöfarten samlas för att förebygga trakasserier

Den 17 januari samlas fjorton organisationer på Sjöfartshögskolan i Kalmar för att diskutera fortsatta åtgärder för att förebygga trakasserier inom sjöfarten. Deltagande organisationer och aktörer är Föreningen Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, SARF, Chalmers, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéstudenterna, Chalmers studentkår, SUI, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Skärgårdsredarna, Wista, Klart Skepp och initiativtagarna till uppropet #lättaankar.

Publicerad:

Vi sjöfartsorganisationer kommer alltid att stå upp för nolltolerans mot såväl sexuella som andra former av trakasserier. Som bransch är det viktigt att vi inte bara tar ställning, utan också genomför åtgärder för att skapa en bestående förändring. Flera av organisationerna som deltar på mötet idag, 17 januari, utvecklade 2015 en strategi- och likabehandlingsplan inom svensk sjöfart för att stärka och synliggöra det arbete som pågår inom svensk sjöfart mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

En konsekvens av planen var utvecklandet av en datorstödd utbildning, på svenska och engelska, som handlar om likabehandling och trakasserier. 2017 var utbildningen klar och hittills har 2300 personer tagit del av kursen. En sådan utbildning löser inte problemet, men är ett steg på vägen. Det är viktigt att vi nu fortsätter med arbetet och visar att alla typer av trakasserier är oacceptabla.

Föreningen Svensk Sjöfart
Seko sjöfolk
Sjöbefälsföreningen
Chalmers
Sjöfartshögskolan/Linnéuniversitetet
SARF
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Klart Skepp
SUI
Skärgårdsredarna
Linnéstudenterna
Chalmers studentkår
Wista

Likabehandlingsplan från 2015.

Uppdaterad: