Nominera till uppdrag i Seko sjöfolk

Inför kommande nomineringsperiod vill valberedningen uppmärksamma Seko sjöfolks verksamhetsplan som antogs 2018 av representantskapet. Där är vår målsättning att verka för en mer jämställd representation. En mer jämställd fördelning mellan könen på beslutsfattande positioner kommer att återspegla Seko sjöfolks medlemskår bättre.

Seko sjöfolks valberedning tar tacksamt emot förslag till nomineringar till följande poster (mandattid inom parentes):

Publicerad:

Seko sjöfolks valberedning tar tacksamt emot förslag till nomineringar till följande poster (mandattid inom parentes):

 • Vice ordförande (2 år)
 • Kassör (2 år)
 • 5 ordinarie ledamöter (2 år)
 • 1 styrelseersättare (1 år)
 • 1 revisor (2 år)
 • 2 revisorsersättare (1 år)
 • 2 valberedare (2 år)
 • 2 valberedningsersättare (1 år)

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 15 januari 2019 och innehålla namn och personnummer på både den nominerade och den nominerande, samt ett accepterande av den nominerade (om möjligt). Blanketter för nomineringar finns att ladda ner på sjofolk.se

Nomineringar skickas till:

Valberedningen
Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48
413 27 Göteborg

valberedningsjofolk@seko.se

STYRELSE FRAM TILL REPRESENTANTSKAPET 2019 (mandattidens slut inom parentes)

 • Ordförande Kenny Reinhold (2020)
 • Vice ordförande Peter Skoglund (2019)
 • Sekreterare Jonas Forslind (2020)
 • Kassör Chang Strömberg (2019)
 • Ledamot Christer Lindgren (2020)
 • Ledamot Björn Jonasson (2019)
 • Ledamot Kenneth Österlund (2020)
 • Ledamot Mahmoud Sifaf (2020)
 • Ledamot Folke Matrosow (2020)
 • Ledamot Ulf Nilsson (2019)
 • Ledamot Christer Engström (2019)
 • Ledamot Bent Björn Nilsson (2019)
 • Ledamot Mats Lindgren (2019)
 • Ledamot Andreas Westmark (2020)
 • Styrelseersättare Daniel Holmgren (2019)
Uppdaterad: