Följ med till Oslo

Den 27 november åker Seko sjöfolk till Oslo för att stå upp för schysta villkor och protestera mot den norska regeringens besked om att tillåta omregisteraing av färjor till det norska internationella fartygsregistret (NIS). Genom detta sätter regeringen reglerna på den norska arbetsmarknaden ur spel, vilket kan få stora negativa konsekvenser inte bara för sjöfolket på norska färjor utan också för arbetsvillkoren och lönerna i hela den nordiska färjetrafiken.

Publicerad:

Vill du följa med? Mer info och anmälan här.

- Den norska regeringens agerande bidrar direkt till den nedåtgående spiral av försämrade arbetsvillkor, som pågår inte bara inom sjöfarten utan inom hela den globala transportsektorn. Lösningen ligger inte i att fortsätta att försämra villkoren, vi tror på att förbättra dem istället, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Den norska regeringen har har öppnat för att ändra restriktionerna i det norska internationella fartygsregistret (NIS) för utländska färjor. Ändringen innebär rederiet Color Line, som för närvarande är registrerad i Norska Ordinarie fartygsregistret (NOR), kan flytta sina två Kielfärjor till NIS. Detta kan i ett slag förändra hela konkurrenssituationen i Skagerak och södra Östersjön och leda till andra rederier, inte bara i Norge utan i hela Norden, kommer att vilja anställa ombordpersonal till sämre arbetsvillkor och lägre löner.

- Vi i sjöfackföreningarna och hamnarbetarfacken i Norden, runt Östersjön, i EU, ja, i hela världen måste hjälpa varandra och tillsammans kämpa för schysta villkor till sjöss. Därför åker vi nu till Oslo för att visa att försämra villkor ombord aldrig är en lösning. Istället borde den norska regeringen göra tvärtom och möjliggöra så att fler ska få bättre arbetsvillkor. Konkurrensen inom sjöfarten ska handla om god service och kvalitet och inte om vem som har sämst arbetsförhållanden, fortsätter Kenny Reinhold.

Norge har två fartygsregister: Norska Ordinarie fartygsregisteret (NOR) samt det Norska internationella fartygsregisteret (NIS). En avgörande skillnad mellan de två registren är att arbetsvillkor och löner för de som arbetar ombord på fartyg registrerade i NOR följer norsk standard och kollektivavtal, medan NIS öppnar upp för andra och sämre villkor än vad som råder på den norska arbetsmarknaden. Det betyder att om Color Line flaggar om sina färjor mellan Oslo och Kiel, från NOR till NIS, så kommer andra rederier som går på närliggande rutter längs norska kusten vilja följa efter. Detta skulle snabbt ge en dominoeffekt på färjetrafiken i hela Östersjön, med försämrade arbetsvillkor och sänkta löner som konsekvens. Det skulle också undergräva sjöfolkets fackliga rättigheter ombord på nordiska färjor.

- I Seko sjöfolk jobbar vi för att schysta villkor och mänskliga rättigheter ska gälla för alla, oavsett var du kommer från eller vilken flagga fartyget du arbetar ombord på har. Vi hoppas att fler engagerar sig i denna fråga, inte bara sjöfolk, utan också de nordiska politikerna så vi kan få stopp på att rederier konkurrerar om vem som har sämst sociala villkor och lägst löner, säger Kenny Reinhold.

I Sjömannen kan du läsa mer om hur Seko sjöfolk står upp för schysta villkor och protestera mot den norska regeringens agerande.

Uppdaterad: