Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade huvuddragen i budgeten i Göteborg under tisdagen. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Fotograf: Jörgen Tiger

Tonnageskatten ett steg närmre

Tidplanen för tonnageskatten ligger fast – innan årsskiftet ska ny lagstiftning finnas på plats. Det bekräftade infrastrukturminister Anna Johansson när hon i dag presenterade budgetpropositionen i Göteborg.

Publicerad:

Presskonferensen vid Järntorget i Göteborg var sent påkallad. Ändå var det en förhållandevis stor skara som samlats för att höra Anna Johansson presentera årets budgetproposition.

Sammanfattningsvis går det bra för Sverige, menade ministern. Det är en stabil tillväxt, det är fler i jobb och stärkta offentliga finanser.
– Prognoser och faktiska siffror ser bra ut, och det är det som skapar utrymme för reformer, sa Anna Johansson som även påpekade att regeringen står inför tuffa uppgifter de kommande åren som att överbrygga de ökade klyftorna i samhället, sänka arbetslösheten och skapa förutsättningar för en bra etablering av nyanlända.
– Vi har utmaningar men vi har också skapat förutsättningar för att det fortsatt ska gå bra, sa hon.

Den stora satsningen i årets budget är 10 extra miljarder till kommuner och landsting för att underlätta den ansträngda situationen i välfärden. Regeringen fortsätter också arbetet för att minska arbetslösheten med bland annat pengar till kunskapslyft och infrastrukturinvesteringar i exempelvis järnvägsunderhåll.

För sjöfarten gäller förslaget till tonnageskatt. Anna Johansson bekräftar att tidplanen för införandet av ny lagstiftning innan årsskiftet ligger fast – trots förseningen av förslaget i Bryssel.
– Det är lite tajt, men Riksdagen har gjort bedömningen att man ska hinna behandla förslaget. Alla är angelägna om detta, säger Anna Johansson.
Hon berömmer arbetet som arbetsmarknadens parter och tjänstemännen på regeringskansliet lagt ned för att få igenom ett godkännande från EU-kommissionen – fördröjningen i Bryssel hotade till slut genomförandet.
– Alla har gjort ett jättejobb för att få till godkännandet. Det är verkligen ett exempel på att samverkan ger framgång, säger hon.
Någon mer uttalad satsning på sjöfarten finns inte i budgeten men Anna Johansson framhåller det pågående arbetet med att förenkla regelverket. Tanken är att en redare endast ska behöva en kontakt – från registrering av fartyg till ansökan om sjöfartsstöd. Transportstyrelsen har även infört en inflaggningslots som extra stöd.
Sjöfartsverket har också fått ett uppdrag att kartlägga åtgärder för att utveckla och stärka svensk kust- och inlandssjöfart.
– Det är regeringens ambition att avlasta vägarna genom att få över mer transporter på järnväg och sjöfart, säger Anna Johansson.

Text & foto: Jörgen Tiger

Uppdaterad:
Sidansvarig: Jörgen Tiger