Kenny nominerad till vice förbundsordförande

Styrelsen i Seko sjöfolk har nominerat Kenny Reinhold till vice förbundsordförande i Seko inför kongressen i april nästa år.

– Styrelsen anser att det är av stor vikt att det finns en person i förbundets ledning som redan har erfarenhet och kompetens i att leda en organisation med ett stort ansvarsuppdrag och med erfarenhet av fackligt-politiskt arbete, säger Jonas Forslind, branschsekreterare i Seko sjöfolk.
Dessutom har Kenny Reinhold erfarenhet från internationella uppdrag inom ITF, ETF och NTF (International-, European-, och Nordic Transport Workers' Federation), påpekar han.

Publicerad:

Sjöfarten har alltid varit en global företeelse som tidigt utsatts för avregleringar och internationell konkurrens från oseriösa aktörer. Som ordförande för Seko sjöfolk sedan 2002, och fackligt aktiv sedan 1994, har Kenny Reinhold arbetat för att lösa de utmaningar som allt mer även börjar märkas på den övriga arbetsmarknaden.

Samtidigt har Seko sjöfolk, och föreningens medlemmar, en särställning inom både förbundet och arbetsmarknaden i övrigt, med en verksamhet som är styrd av specifika särlagstiftningar som exempelvis Sjömanslagen och Fartygssäkerhetslagen.
Sjöfarten är också reglerad genom internationella konventioner och FN-reglerade rekommendationer, fördrag och lagstiftning i exempelvis FN-organen ILO, International Labour Organization, och IMO, International Maritime Organization.
– Kenny Reinhold har den kompetens som behövs för att leda och föra en organisation framåt. Med sin internationella erfarenhet är han en lämplig kandidat att vara en av ledarna i förbundet efter kongressen i april 2017, säger Jonas Forslind.

Jens Ole Hansen, styrelseledamot i Seko sjöfolk sedan 1992 och tidigare förbundsstyrelseledamot i Seko under perioden 2009 till 2014, framhåller också de många internationella kontakter som ordförandeskapet i Seko sjöfolk ger. Tillsammans med Kenny Reinholds meriter och erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden är han en själklar nominering till Sekos ledning.
– Kenny har alla förutsättningar att överta stafettpinnen, säger Jens Ole Hansen.

Kenny Reinhold nominerades nyligen till styrkommittén för ETF:s Maritima Transportsektion som företräder 3,5 miljoner transportarbetare i 41 länder i Europa.

Text: Jörgen Tiger

Uppdaterad:
Sidansvarig: Jörgen Tiger