Kenny nominerad till ETF:s styrkommittée

Idag nominerades Kenny Reinhold till styrkommittéen för ETF:s Maritima Transportsektion, en sektion inom ETF (Europeiska Transportarbetare Federationen) som företräder 3,5 miljoner transportarbetare i mer än 230 fackförbund från 41 länder i Europa.

Publicerad:

Sektionen fick en blocknominering från styrkommitéen som avhöll sitt möte igår i Bryssel. Idag behandlades nomineringarna i sektionen som beslutade att bifalla förslaget med acklamation. Kenny Reinhold efterträder Tomas Abrahamsson på ETF:s kongress i Barcelona den 24 – 26 maj 2017.

Uppdaterad: