Poolavtalet

Poolavtalet är skapat för att minska användningen av säsongs- och visstidstjänster. Med en tillsvidareanställning på poolavtalet har du som arbetstagare en helt annan trygghet än som vikarie eller säsongsanställd.

Vanliga frågor och svar om poolavtalet

Varför har poolavtalet tagits fram?

De senaste tio åren har vi sett en ständig ökning av visstid- och säsongsanställningar. Arbetsgivaren vill hela tiden utöka möjligheten att säsongsanställa. Vi vill att våra medlemmar ska få fasta anställningar. Därför landade vi i att ta fram ett nytt avtal.

Poolavtalet är skapat för att täcka arbetsgivarens behov av arbetskraft som inte går att tillgodose med arbetstagare anställda på färjeavtalet.

Med en tillsvidareanställning på poolavtalet har du en helt annan trygghet än med vikariat, säsongs- och visstidsanställningar.

Hur fungerar poolavtalet?

Avtalet har en arbetstid på 1749 timmar per år. Dessa timmar ska fördelas på 165 arbetsdagar, 165 fridagar och 35 semesterdagar.

Fridagarna delas in i två kategorier: planerade fridagar och disponibla fridagar. Planerade fridagar är som vilken ledig dag som helst. Den disponibla fridagen är också en fridag, men under tre timmar ska du enligt instruktion från arbetsgivaren vara tillgänglig.

Det är viktigt att du får en planering för dina fridagar, semester och arbetsdagar av din arbetsgivare. Utan en sådan planering fungerar inte avtalet som det är tänkt.

Har jag rätt till semester?

Semestern förläggning skiljer sig från både färjeavtalet och lagen. Eftersom poolavtalet är delvis skapat för att täcka upp för sommarlediga medlemmar så finns inte rätten att få fyra sammanhängande veckor mellan juni och augusti.

Din rätt som poolanställd är att få fyra sammanhängande veckor någon annan tid på året. Detta gör du upp i samråd med din arbetsgivare.

Vad får jag för lön?

Du får lön på samma sätt som du får på färjeavtalet eller årsarbetstidsavtalet, det vill säga efter befattning och arbetsuppgifter. Månadslön helt enkelt.

Eftersom poolavtalet är baserat på årsarbetstid kan du som anställd få jobba mer en månad och mindre en annan. Men du har fortfarande månadslön.

Det är viktigt att poängtera att poolavtalet aldrig får bli ett sätt att dumpa lönerna inom branschen.

Vilka är fördelarna med att vara poolanställd istället för vikarie?

Du har en tillsvidareanställning i poolen, vilket innebär en trygghet du saknar som vikarie. Du har fast lön varje månad och därmed bättre möjlighet att ta lån eller skaffa mobilabonnemang. Du har även ett skydd mot arbetsgivare som godtyckligt kan sluta ringa in en vikarie.

Jag vill helst ha en tillsvidareanställning på färjeavtalet, hur hjälper poolavtalet mig?

Det finns en skrivning i kollektivavtalet som säger att fasta platser på färjeavtalet ska tillsättas med personer från poolen. Detta är en förbättring och en trygghet för de poolanställda som då vet att de inte är fast i poolen för alltid.

Har du frågor om hur poolavtalet används på din arbetsplats? Kontakta oss!

Uppdaterad: