Styrelsen

Seko sjöfolks styrelse väljs på representantskapets årsmöte och består av 14 personer inklusive ordförande vice ordförande, kassör och sekreterare.

Granskad:
Kategorier: