Verksamhetsplan 2018–2021

Verksamhetsplanen beskriver vår organisations mål och inriktning på den verksamhet vi ska bedriva de kommande åren. Den antas av representantskapet vart tredje år.

Seko sjöfolks styrelse ansvarar för att genomföra planen och hålla den aktuell. Styrelsen ansvarar också för att årligen redovisa hur planen efterlevs bland annat genom verksamhetsberättelsen, så att årsmötet löpande kan följa upp det planerade arbetet.

Verksamhetsplanen innehåller tre delar, den första som berättar vad Seko sjöfolk som klubb inom Seko ska göra, den andra som beskriver klubbens och sektionernas verksamhetsmål och den tredje delen som beskriver de särskilda satsningar som ska genomföras i syfte att stärka och utveckla Seko sjöfolks organisation och verksamhet.

Verksamhetsplan 2018–2021 som pdf

Uppdaterad: