Verksamhetsberättelse 2020

Vår verksamhetsberättelse svarar mot Seko sjöfolks verksamhetsplan 2018–2021, som antogs på representantskapet 2018. Verksamhetsplanen beskriver vår organisations mål och inriktning på den verksamhet vi ska bedriva de kommande åren.

Seko sjöfolks styrelse ansvarar för att genomföra planen och hålla den aktuell. Styrelsen ansvarar också för att årligen redovisa hur planen efterlevs bland annat genom den här verksamhetsberättelsen, så att årsmötet löpande kan följa upp det planerade arbetet.

Verksamhetsberättelsen följer verksamhetsplanens upplägg och olika delar. Den första delen berättar om vår kärnverksamhet – våra verksamhetsmål och det som Seko sjöfolk som branschklubb inom Seko ska göra. Den andra delen beskriver de särskilda satsningar som ska genomföras i syfte att stärka och utveckla Seko sjöfolks organisation och verksamhet. Den tredje delen redogör för vår ekonomi, finansiella verksamhet och årsbokslut för räkenskapsåret 2020.

Läs 2020 års verksamhetsberättelse som pdf

Uppdaterad: