Aktuellt

 • Svensk sjöfart kan växa – vi har en plan!

  Idag släpper Blå Tillväxt en helt ny tidning där du kan läsa om hur den svenska sjöfarten kan bidra till klimatomställning, ökad tillväxt och fler jobb.

 • Seko sjöfolks kulturpris till Anders Lindström

  Anders Lindström får Seko sjöfolks kulturpris 2019. Han får priset för sitt stora engagemang att sprida och stärka sjöfartskulturen.

 • Avgiftshöjning

  Från den 1 januari höjs medlemsavgiften till Seko med 20 kronor.

 • Nominera till uppdrag i Seko sjöfolk

  Inför kommande nomineringsperiod vill valberedningen uppmärksamma Seko sjöfolks verksamhetsplan som antogs 2018 av representantskapet. Där är vår målsättning att verka för en mer jämställd representation. En mer jämställd fördelning mellan könen på b...

 • Följ med till Oslo

  Den 27 november åker Seko sjöfolk till Oslo för att stå upp för schysta villkor och protestera mot den norska regeringens besked om att tillåta omregisteraing av färjor till det norska internationella fartygsregistret (NIS). Genom detta sätter regeri...

 • Årsmöten i sektioner

  Medlemmar i respektiva sektion (tidigare klubb) kallas till respektive sektions årsmöte enligt nedan.

 • Seminarium trakasserier

  Den 30 augusti arrangerar Seko sjöfolk ett seminarium på temat trakasserier till sjöss.

 • Representantskapet håller kontoret stängt

  Tisdag den 20 mars till torsdag den 22 mars håller vi vårt årsmöte, representantskap, kontoret är under denna tid stängt.

 • Kontoret stängt

  Idag tisdagen den 27 februari håller vi stängt på grund av konferens. Det går bra att maila till sjofolk@seko.se.

 • Sjöfarten samlas för att förebygga trakasserier

  Den 17 januari samlas fjorton organisationer på Sjöfartshögskolan i Kalmar för att diskutera fortsatta åtgärder för att förebygga trakasserier inom sjöfarten. Deltagande organisationer och aktörer är Föreningen Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefäls...

Uppdaterad: