Nominera ombud och styrelse

Nu är det hög tid att nominera kandidater till både ombud till representantskapet och till Seko sjöfolks styrelse.

Publicerad:

Nominera ombud till representantskapet

Inför Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2022 vill valberedningen
ha in nomineringar till de 9 övriga mandaten (ej kopplade till sektion).
9 ordinarie ombud och 9 ersättare behövs.

Nominera till Seko sjöfolks styrelse

Valberedning tar tacksamt emot förslag till nomineringar till följande poster
i Seko sjöfolks styrelse (mandattid inom parentes): 

Ordförande (2 år)

Sekreterare (2 år)

4 ordinarie ledamöter (2 år)

1 revisor (2 år)

2 revisorsersättare (1 år)

2 valberedare (2 år)

2 valberedningsersättare (1 år)

1 styrelseersättare (1 år) 

Såhär gör du

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 15 januari och innehålla namn och personnummer på både den nominerade och den som nominerar, samt (om möjligt) ett accepterande av den nominerade. Blankett finns att ladda ner här

Nomineringar skickas till 
Valberedningen, Seko sjöfolk, Fjärde Långgatan 48, 413 27 Göteborg
eller valberedningsjofolk@seko.se

Vi vill uppmärksamma Seko sjöfolks verksamhetsplan som antogs 2018 av representantskapet. Där är vår målsättning att verka för en mer jämställd representation. En mer jämställd fördelning mellan könen på ­beslutsfattande positioner återspeglar bättre Seko sjöfolks medlemskår.

Kontakta valberedningen om du har frågor!

Uppdaterad: