Med anledning av coronaviruset

Publicerad:

Vi befinner oss i en extraordinär situation där Sverige liksom andra länder i hela världen försöker begränsa smittspridning av coronaviruset. Det råder stor osäkerhet om händelseutvecklingen, det finns ingen som vet vad som kommer att hända inom den närmsta framtiden.

Smittspridningen och insatserna för att försöka begränsa den påverkar i allra högsta grad sjöfarten och dig som medlem. Därför kommer Seko sjöfolk från och med idag, den 16 mars, tills vidare, att vidta följande åtgärder:

• Prioritera alla frågor och ställa om vår organisation för att ta hand om denna extraordinära situation.
• Kontinuerligt informera förtroendevalda och medlemmar på sjofolk.se om vad som händer.
• Framföra Seko sjöfolks medlemmars intressen i dialogen med arbetsgivare, politiker och andra fackförbund om hur vi tillsammans ska möta denna extrema samhällsutmaning.

Vi hänvisar alla frågor som rör smittspridningen och samhällsinsatserna för att begränsa den till krisinformation.se

Alla frågor som rör din anställning ska du ställa till din arbetsgivare.

Vi sammanställer kontinuerligt aktuella frågor och svar kring dina rättigheter och skyldigheter enligt kollektivavtalet. Dessa hittar du här.

Förbundet har också sammanställt vanliga frågor och svar om Corona. Dessa hittar du här.

Seko sjöfolk medverkar till att begränsa smittspridningen och fokuserar nu det fackliga arbetet på att undvika varsel om arbetsbrist. I förhandlingar med arbetsgivare kan tillfälliga ändringar i tim- och periodscheman samt utläggning av förfallen semester och vederlag vara en lösning, för att undvika omedelbara varsel om arbetsbrist i dagsläget.

Diverse samtal och förhandlingar pågår med ett flertal arbetsgivare. Vi för även dialog med arbetsgivarorganisationen SARF samt med infrastrukturdepartementet.

Seko sjöfolks representantskaps årsmöte är framflyttat. Vi återkommer med nytt preliminärt datum den här veckan.

Aktuell medlemsinformation hittar du på sjofolk.se.

Uppdaterad: