Dags för motioner till Skärgårdsavtalet

Du som är medlem inom skärgårdstrafikens område kan nu skicka in motioner (förslag) på saker du vill förändra eller förbättra i avtalet och som du tycker bör tas upp till diskussion på kommande avtalskonferens den 24 april.

Publicerad:

Snart är det dags att omförhandla kollektivavtalet på skärgårdstrafikens område. Ett sätt för fackets medlemmar att vara delaktiga och påverka utgången av avtalsförhandlingarna är att skriva motioner till avtalskonferensen.

I din motion behöver du kortfattat beskriva bakgrunden till din motion och vad du vill förbättra/förändra i avtalet. 

Du behöver också sammanfatta motionen i yrkanden, och helst i så kallade att-satser.

Vem eller vilka som skrivit motionen ska framgå med namn och kontaktuppgifter inklusive personnummer. 

Maila din motion till joakim.hellmouth@seko.se

Motionen måste vara inskickad senast den 31 mars 2020.

Du kan också använda denna ifyllningsbara pdf-mall när du skriver din motion. Spara ner den på din dator först om det inte fungerar att maila direkt från din webbläsare.

Uppdaterad: