Corona och arbetsgivarens skyldighet

Har du som är medlem i Seko frågor om coronaviruset kopplat till ditt arbete ska du i första hand kontakta din arbetsgivare. Arbetsgivarens skyldighet är att göra en riskbedömning.

Publicerad:

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Smittrisker (AFS 2018:4).

Arbetsgivaren ska planera för hur ett utbrott av den smittsamma sjukdomen ska hanteras på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras och se till att personalen som utför dessa arbetsuppgifter arbetar under så säkra förhållanden som möjligt.

Vidare bör alla arbetstagare informeras om vad som gäller.

Varje arbetsplats ska riskbedömas utifrån den verksamhet som bedrivs. I riskbedömningen ska det anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Riskbedömningen ska ske i samverkan med skyddsombudet.

Bedömningen av de allvarliga riskerna ska resultera i förslag till åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att åtgärderna blir vidtagna.

Om arbetsgivaren saknar kompetens att göra en riskbedömning ska man ta hjälp av expertis utifrån, till exempel företagshälsovården.

I övrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, och uppmanar alla att hålla sig uppdaterade om dem.

www.folkhalsomyndigheten.se

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

Uppdaterad: