2020

 • Förläng systemet med korttidspermittering

  Idag har Valle Karlsson, förbundsordförande för Seko och Kenny Reinhold ordförande Seko sjöfolk skickat en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson om att förlänga systemet för korttidspermittering.&nb...

 • Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 29 september 2020

  Tillsammans kan vi samla kraft. Nu har vi då äntligen fått hålla årsmöte. Årsmötet är en viktig demokratisk institution. Men i dessa kristider, var det också av stor betydelse för att samla...

 • Regeringens åtgärder för sjöfartsstödet måste förlängas

  Regeringen beslutade den 16 juli att införa en tillfällig ändring för sjöfartsstödet som gör det ekonomiskt möjligt även för rederierna att korttidspermittera personal. Nu tickar klockan och den tillf...

 • Kortfattad rapport från årsmötet 2020

  Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2020 valde två nya styrelsemedlemmar och en vice kassör. Utöver detta beslutade årsmötet att godkänna budgeten för 2021 samt att ge styrelsen mandat att se &...

 • Aktuellt läge: Läs Sjömannen

  Sedan mars då Coronakrisen slog till har vi under rubriken ”aktuellt läge” här på sjofolk.se regelbundet redovisat övergripande bild av det aktuella läget i de rederier där Seko sjöfolk har medlem...

 • Aktuellt om Skärgårdstrafikavtalet

  Fredag den 4 september hölls en digital avtalskonferens för Skärgårdstrafik. Förutom dom gemensamma LO kraven prioriterade konferensen bland annat frågan om vikariers anställningar och dom långa dagarna med...

 • Se Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar: Hållbar återstart

  Den 31 augusti arrangerade Blå Tillväxt (ett samarbete mellan Seko Sjöfolk, Svensk Sjöfart och Sjöbefälsföreningen) ett öppet sjöfartspolitiskt webinar.

 • Transportstyrelsen får uppdrag om åtgärder för schysta villkor till sjöss

  Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå säkerhetshöjande åtgärder och kontrollmöjligheter som kan bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. Transportsty...

 • Aktuellt läge 25 augusti

  Såväl svenska som andra länders reserestriktioner och rekommendationer fortsätter att påverka sjöfarten. Hur situationen inom den svenska sjöfarten kommer att utvecklas i höst är fortfarande oklart. Dett...

 • Ytterligare förlängning av giltighetstiden för intyg och behörigheter

  Regeringen har beslutat om att ännu en gång förlänga giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet som t.ex. läkarintyg, behörigheter, specialbehörigheter och...