Fotograf: Dick Gillberg

Studier

Det är viktigt med utbildade medlemmar och förtroendevalda. Anmäl dig till våra utbildningar nu, vänta inte in i det sista!

Medlemsutbildning

3 dagar, ca 16 timmar. Externat. Alla medlemmar.
Ekonomi: Skattefritt arvode om 952 kronor per kursdag (gäller 2020).

Innehåll:
• Kollektivavtal
• Sjömanslagen
• Vilotidslagen
• Försäkringar – med fokus på de som ingår i medlemskapet
• Fackets historia

Seko sjöfolk står för utbildningen, skattefritt utbildningsarvode, resor, förtäring inklusive middag för alla deltagare.

Utbildning skall sökas på ort närmast bostad eller arbetsplats (om utbildningen ligger i samband med arbete).


3-5 mars 2020, Stockholm, riktar sig främst till anställda i Viking Rederi 
till anmälan

21-23 april 2020, Helsingborg, riktar sig främst till anställda i ForSea
till anmälan

12-14 maj 2020, Stockholm, riktar sig främst till anställda i Rederi Eckerö
till anmälan 

2-4 juni 2020, Stockholm till anmälan 

22-24 september 2020, Stockholm, riktar sig främst till anställda i olika rederier i Stockholmsskärgård till anmälan 

6-8 oktober 2020, Visby, riktar sig främst till anställda i Destination Gotland 
till anmälan  

20-22 oktober 2020, Luleå, riktar sig främst till anställda på isbrytare och bogserbåtar till anmälan 

27-29 oktober 2020, Göteborg till anmälan 

8-10 december 2020, Malmö till anmälan

 

Grundläggande Förtroendevaldutbildning - GFU

4 dagar, ca 28 timmar. Externat/internat. Alla medlemmar (eller blivande) med fackligt förtroendeuppdrag inklusive skyddsombud.

Förkunskaper: Genomgången Medlemsutbildning.
Ekonomi: Skattepliktigt arvode om 1 400 kronor per kursdag (gäller 2020).

Innehåll:
• Kollektivavtal
• Arbetsmarknadslagar
• Försäkringar – med fokus på avtalsförsäkringar
• Allas lika värde
• Medlemsrekrytering
• Fackets historia

Seko sjöfolk står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

17-20 mars 2020, Göteborg till anmälan  
Inbjudan har skickats till berörda medlemmar.

 

Fartygsmiljöutbildning steg 1 – FAM1

4 dagar, ca 28 timmar. Externat/internat. Alla skyddsombud.

Förkunskaper: Inga krav, men bra om Introduktionsutbildning och Medlemsutbildning har genomgåtts eller planeras in efter FAM1.
Ekonomi: Skattepliktigt arvode om 1 400 kronor per kursdag (gäller 2020).

Innehåll:
• Att vara skyddsombud/SAM
• Arbetsmiljölagen
• Fartygssäkerhetslagen
• AFS:ar, AD mm
• Praktiskt skyddsarbete, riskbedömning, skyddsrond, riskbedöma eget arbetsmiljöproblem
• Psykosocial arbetsmiljö, buller, vibrationer, kem, belysning
• Arbetsskador och tillbud, arbetsanpassning och rehab
• Försäkringar

Seko sjöfolk och Seko står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

26-29 maj 2020, Göteborg till anmälan
3-6 november 2020, Göteborg till anmälan

 

Fartygsmiljöutbildning steg 2 – FAM2

5 dagar, ca 36 timmar. Externat/internat. Alla skyddsombud.

Förkunskaper: Genomgången Fartygsmiljöutbildning steg 1.
Ekonomi: Skattepliktigt arvode om 1 400 kronor per kursdag (gäller 2020).

Innehåll:
• Återkoppling, säkerhetskultur, SAM samarbete med AG
• Delegering, skyddskommitténs arbete
• Ergonomi med grupparbete
• Psykosocial arbetsmiljö, stress, kränkande särbehandling, konflikthantering
• Psykosocial arbetsmiljö och mobbing
• Hot och våld på arbetsplatsen
• Kem riskbedömningar
• Reach, kemikaliesystem, härdplaster och medicinska kontroller
• Syrefria miljöer, gaser, biologiska arbetsmiljörisker, asbest
• Truckar och lyftdon, arbete på däck
• Blybatterier, minderåriga, gravida och ammande
• Arbetsplatsolyckor, rehabsamtal, krisstöd, hemsidor och verktyg (ex insjö, SHK, arbetsmiljömedicin, appar mm)

Seko sjöfolk och Seko står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

20-24 april 2020, Göteborg till anmälan

 

Facklg introduktion

1 dag, 6-7 timmar. Externat. Alla anställda på kollektivavtalsområdet.
Förkunskaper: För att delta behövs inga förkunskaper.
Ekonomi: Skattefritt arvode om 119 kronor per timme (gäller 2020) utgår till alla deltagare.

Innehåll:
• Meningen med vår förening
• Kollektivavtalet - vad gäller på min arbetsplats

Deltagare ska genomgå Introduktionsutbildningen på hemorten eller arbetsorten, och kan genomföras tvärfackligt. Vi står för utbildningen, arvode, lokal och förtäring (fika och lunch). Det förutsätts att deltagarna själva tar sig till och från utbildningen på egen bekostnad.
I egen regi kommer vi att hålla utbildningen på följande datum och orter:

Utbildningen är tvärfacklig ofta i samarbete med ABF, sök fram ett tillfälle som passar genom att kolla på lo.se sök är på "Facklig introduktion"

Uppdaterad: