Fotograf: dickgillberg

Studier

På grund av coronapandemin och dess konsekvenser för hela sjöfartsbranschen är våra fackliga utbildningar för medlemmar och förtroendevalda fortfarande inställda under våren 2021. Men vi planerar för att återuppta dem i höst och att komplettera dem med digitala studier.

Mer information kommer.

Det är viktigt med utbildade medlemmar och förtroendevalda. Anmäl dig till våra utbildningar nu, vänta inte in i det sista!

Medlemsutbildning

3 dagar, ca 16 timmar. Externat. Alla medlemmar.
Ekonomi: Skattefritt arvode om 952 kronor per kursdag (gäller 2020).

Innehåll:
• Kollektivavtal
• Sjömanslagen
• Vilotidslagen
• Försäkringar – med fokus på de som ingår i medlemskapet
• Fackets historia

Seko sjöfolk står för utbildningen, skattefritt utbildningsarvode, resor, förtäring inklusive middag för alla deltagare.

Utbildning skall sökas på ort närmast bostad eller arbetsplats (om utbildningen ligger i samband med arbete).

 

Grundläggande Förtroendevaldutbildning - GFU

4 dagar, ca 28 timmar. Externat/internat. Alla medlemmar (eller blivande) med fackligt förtroendeuppdrag inklusive skyddsombud.

Förkunskaper: Genomgången Medlemsutbildning.
Ekonomi: Skattepliktigt arvode om 1 400 kronor per kursdag (gäller 2020).

Innehåll:
• Kollektivavtal
• Arbetsmarknadslagar
• Försäkringar – med fokus på avtalsförsäkringar
• Allas lika värde
• Medlemsrekrytering
• Fackets historia

Seko sjöfolk står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

 

Fartygsmiljöutbildning steg 1 – FAM1

4 dagar, ca 28 timmar. Externat/internat. Alla skyddsombud.

Förkunskaper: Inga krav, men bra om Introduktionsutbildning eller Medlemsutbildning har genomgåtts eller planeras in efter FAM1.
Ekonomi: Skattepliktigt arvode om 1 400 kronor per kursdag (gäller 2020).

Innehåll:
• Att vara skyddsombud/SAM
• Arbetsmiljölagen
• Fartygssäkerhetslagen
• AFS:ar, AD mm
• Praktiskt skyddsarbete, riskbedömning, skyddsrond, riskbedöma eget arbetsmiljöproblem
• Psykosocial arbetsmiljö, buller, vibrationer, kem, belysning
• Arbetsskador och tillbud, arbetsanpassning och rehab
• Försäkringar

Seko sjöfolk och Seko står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

 

Fartygsmiljöutbildning steg 2 – FAM2

5 dagar, ca 36 timmar. Externat/internat. Alla skyddsombud.

Förkunskaper: Genomgången Fartygsmiljöutbildning steg 1.
Ekonomi: Skattepliktigt arvode om 1 400 kronor per kursdag (gäller 2020).

Innehåll:
• Återkoppling, säkerhetskultur, SAM samarbete med AG
• Delegering, skyddskommitténs arbete
• Ergonomi med grupparbete
• Psykosocial arbetsmiljö, stress, kränkande särbehandling, konflikthantering
• Psykosocial arbetsmiljö och mobbing
• Hot och våld på arbetsplatsen
• Kem riskbedömningar
• Reach, kemikaliesystem, härdplaster och medicinska kontroller
• Syrefria miljöer, gaser, biologiska arbetsmiljörisker, asbest
• Truckar och lyftdon, arbete på däck
• Blybatterier, minderåriga, gravida och ammande
• Arbetsplatsolyckor, rehabsamtal, krisstöd, hemsidor och verktyg (ex insjö, SHK, arbetsmiljömedicin, appar mm)

Seko sjöfolk och Seko står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

 

Facklig introduktion

1 dag, 6-7 timmar. Externat. Alla anställda på kollektivavtalsområdet.
Förkunskaper: För att delta behövs inga förkunskaper.
Ekonomi: Skattefritt arvode om 119 kronor per timme (gäller 2020) utgår till alla deltagare.

Innehåll:
• Meningen med vår förening
• Kollektivavtalet - vad gäller på min arbetsplats

Deltagare ska genomgå Introduktionsutbildningen på hemorten eller arbetsorten, och kan genomföras tvärfackligt. Vi står för utbildningen, arvode, lokal och förtäring (fika och lunch). Det förutsätts att deltagarna själva tar sig till och från utbildningen på egen bekostnad.
I egen regi kommer vi att hålla utbildningen på följande datum och orter:

Utbildningen är tvärfacklig ofta i samarbete med ABF, sök fram ett tillfälle som passar genom att kolla på lo.se sök är på "Facklig introduktion"

Uppdaterad: