Birger Jarl i konkurs

Företaget bakom Birger Jarl vid Stadsgårdskajen i Stockholm har på egen begäran försatts i konkurs. Nu är personalen uppsagd och riskerar att inte få ut hela sin lön.
– Om det är nödvändigt avser förbundet att begära sjöpant i fartyget för att säkra våra medlemmars löner, säger ombudsman Chang Strömberg.

I mitten av februari begärde bolaget bakom driften av Birger Jarl att försättas i konkurs. Den utsedda konkursförvaltaren kommer att driva verksamheten vidare i en månad. Därefter läggs fartygsdriften ned – om inte ett annat bolag tar över den.

Inom Seko sjöfolks avtalsområde drabbar uppsägningarna 15 tillsvidareanställda och ett stort antal vikarier och korttidsanställda. Många av dem riskerar att inte få ut hela sin lön eftersom maxbeloppet på den statliga lönegarantin inte räcker till för att täcka hela lönebortfallet med sex månaders uppsägningstid.
– Allt är inte klart än men ställs vi inför den situationen avser förbundet att begära sjöpantsrätt i fartyget Birger Jarl. Det innebär att lönerna kommer att garanteras mot värdet i fartyget, säger Chang Strömberg.

Den aktuella konkursen av Fartygsrestaurang Stadsgården AB är bara en av flera konkurser och ägarbyten som drabbat medlemmarna på Birger Jarl. Statens lönegaranti har också vid flera tillfällen fått stå för lönekostnaden.
Enligt obekräftade uppgifter kommer, BJ Fartyget Hotell & Restaurang AB, överta driften ombord. Gemensam nämnare för de båda bolagen är att de har samma ägare som även äger fartyget Birger Jarl.