Försäkringar

Du som är medlem i Seko sjöfolk och arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal med Seko täcks av ett omfattande försäkringspaket. Utöver dessa försäkringar finns det möjlighet att komplettera med ytterligare försäkringar.

Läs mer

Medlemsförsäkringar

Behöver Du hjälp eller har olika frågor om försäkringarna så tar Du kontakt med Din fackliga företrädare ombord alt. klubbordföranden som hjälper Dig med anmälan till Folksam.

Har Du ingen klubb på Din arbetsplats så tar Du kontakt med den ombudsman som har hand om det rederi/företag som Du arbetar på.

Läs mer