Nomineringar till årsmötet

Inför kommande representantskaps årsmöte i Seko sjöfolk 2016 vill valberedningen informera om att nedanstående förtroendevaldas mandattid löper ut vid kommande representantskap.

Läs mer

SAN-konferens

På årets San-konferens vänder vi blicken framåt och tittar runt hörnet på de utmaningar som sjöfarten står inför. Vilken sorts ledarskap som kommer att behövas, hur fartygen ska designas för att locka ungdomar och vilka förväntningar som finns hos nästa generation sjömän är några av de frågor vi ska försöka besvara. Till vår hjälp har vi en rad kunniga föreläsare.

Läs mer

Skriv avtalsmotioner!

Det är dags att skriva motioner med avtalsyrkanden inför de kommande avtalsförhandlingarna. Det skall med namn, personnummer och kontaktuppgifter framgå vem som skrivit motionen samt om den är antagen på medlemsmöte etc. En motion för varje yrkande, t ex en om kortare arbetstid och en om t ex arbetsmiljö etc.

Läs mer

Välkommet förslag om tonnageskatten

I dag går remisstiden ut för tonnageskatteutredningen. Samtliga instanser som har yttrat sig över utredningen är positiva till ett införande av det tonnageskattesystem som utredningen föreslår. Så är även Seko, som dessutom understryker vikten av att det införs snarast.

Läs mer

Fler artiklar...


Notice: Undefined variable: app in /home/sjofolk/public_html/templates/yoo_nano3/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /home/sjofolk/public_html/templates/yoo_nano3/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12