Avtalet i hamn

Seko har i dag slutit ett nytt avtal med SARF, Sjöfartens arbetsgivareförbund. För en normalarbetande sjöman ger avtalet 667 kronor mer i månaden.
– Jag tycker vi gjort ett schyst avtal. Vi lyckades hitta en bra nivå, väl i linje med den övriga arbetsmarknaden, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

Läs mer

Avtal klart

Seko, Service- och Kommunikationsfacket – har idag träffat ett nytt avtal med Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF). Avtalet sträcker sig över 13 månader och berör omkring 6 000 medlemmar.

Läs mer

Sjöbefälen får behålla tarifferna

Sjöbefälens strejk i skärgårdstrafiken är över. Sjöbefälsföreningen och Almega har tecknat ett nytt avtal.

– Vi vann striden om tarifflönerna, det var det viktigaste för oss, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

Läs mer

Nya reducerade avgifter

Årsmötet beslöt i mars om nya reducerade avgifter. Den 1 maj gäller därför nya avgifter för de medlemmar som har en reducerad avgift pågrund av sjukdom, sjukersättning, föräldrarledighet, pension etc. Samtidigt förenklas det att få reducerad avgift då blanketten för att söka reducerad avgift tas bort. Det räcker nu att du kontaktar medlemsservice och skickar in intyg etc elektroniskt. Här ser du de olika avgifterna.

Avtalsförhandlingar storsjö- & färjeavtal

Våra kollektivavtal med SARF som prolongerades tre månader i februari löper ut den 31 maj. En första kansliöverläggning där Seko diskuterade våra yrkanden till SARF har hållits, nästa steg i förhandlingarna är att förhandlingsdelegationen kallas in till den 2, 27 och 30 maj. Vi återkommer med information efter den första förhandlingen i nästa vecka.

Fler artiklar...